Spolek Neonatologie Brno z.s.


Samosprávná nezisková organizace zabývající se problematikou podpory nedonošených novorozenců s transparentním účtem.

Je prostředníkem mezi odborníky, rodiči nedonošených dětí, veřejností a všemi, kteří chtějí činnost a záměry spolku podpořit. Shromažďuje finanční prostředky k realizaci projektů spojených s osvětou, přednáškami, propagací, organizování výstav, meetingů, poradenství a podpora rodičů, pomoc při pořízení pomůcek a vybavení pro nedonošené novorozence hospitalizované i v domácí péči. Místní organizace každoročně pořádaného Světového dne předčasně narozených dětí.
popis obrázku

Neonatologie Brno z.s.

Identifikační číslo v spolkovém rejstříku: 08204349
Číslo transparentního účtu: 2501646941/2010
neonatologie.brno@gmail.com
https://www.facebook.com/neonatologie.brno/

Neonatologické oddělení FN Brno

Obilní Trh 11, 602 00 Brno
MUDr. Marta Kaňová, MUDr. Marek Kučera,
MUDr. Klára Skorkovská
tel.: 532238422

Dětská nemocnice odd.56

Černopolní 9, 613 00 Brno
MUDr. Lukáš Cintula, MUDr. Martin Jouza,
MUDr. Linda Skutková
tel.: 532234406