Co je neonatologie?

Neonatologie

 
Neonatologie je obor pediatrie, který se zabývá komplexní péčí o všechny novorozence, tedy o novorozence donošené, ale také o ty, kteří se narodí předčasně, tj. před ukončeným 37. týdnem těhotenství matky.
 
Takových dětí se rodí zhruba 10%. Globálně se jedná o 15 milionů dětí za rok. Toto číslo se, i přes zdokonalující se úroveň dnešní medicíny, zvyšuje. Příčina předčasného porodu není vždy úplně zřejmá. Ve 45-50% je příčina neznámá, 30% je spojeno s předčasným odtokem plodové vody a v 15-20% je těhotenství ukončeno z indikace lékaře.

Podle dokončeného týdne těhotenství rozdělujeme novorozence na:

 
  • extrémně nezralé: pod 28. týden
  • těžce nezralé: 28. - 30. týden
  • středně nezralé: 31. - 33. týden
  • lehce nezralé: 34. - 36. týden

Podle porodní hmotnosti se novorozenci dělí do skupin na:

 
  • pod 2500 g: novorozenci s nízkou porodní hmotností
  • pod 1500 g: novorozenci s velmi nízkou porodní hmotností
  • pod 1000 g: novorozenci s extrémně nízkou porodní hmotností
Popis obrázku

Extrémně nezralí novorozenci

 
Novorozenců ve skupině extrémně nezralých je zhruba 5% ze všech předčasně narozených dětí. Ve spojitosti s touto skupinou se často zmiňuje hranice životaschopnosti plodu. Ta je v různých státech světa stanovena na jiný gestační týden. V České republice byla v roce 1994 legislativně snížena hranice životaschopnosti na porodní hmotnost 500 g nebo ukončený 24. týden těhotenství. Období mezi 22. a 24. týdnem nazýváme tzv. „šedou zónou“, kdy dětem narozeným v tomto gestačním stáří zahajujeme aktivní péči v individuálních případech. Respektujeme hlavně přání rodičů a také hodnotíme aktuální klinický stav, kondici miminka a ostatní přidružená rizika. Prognóza dětí narozených v šedé zóně je i v dnešní době nejistá. Nicméně počty těchto dětí, které přežívají bez závažného postižení, stoupají, díky pokroku dnešní medicíny.